Kort om Orvaus

Affärsmetodik & Nuvarande innehav


Orvaus AB är ett privatägt investeringsbolag med bolagsinnehav inom industri, fastigheter och finans.

Bolaget har en genomarbetade metodik som bygger på ett aktivt ägande och långsiktiga avkastningsmål.

OEM är en av nordens största teknikhandelskoncerner. Företaget agerar som en länk mellan sina kunder och ledande tillverkare av produkter och system för industriella applikationer. OEM erbjuder fler än 50,000 produkter från fler än 300 leverantörer inom elkomponenter, flödesteknik, motorer och transmissioner, kullager och tätningar, apparatkomponenter samt belysning. OEM har huvudkontor i Tranås och har verksamhet i 14 länder internationellt.

2017 blev ännu ett rekordår för OEM. Nettoomsättningen uppgick till 2746 MSEK. Det innebar en ökning med 15 % jämfört med 2016. Rörelseresultatet uppgick till 308 MSEK. Det var en förstärkning med 11 % jämfört med 2016 som tidigare var det resultatmässigt bästa året för OEM. Utvecklingen 2017 innebär att OEM överträffade all de finansiella målen för året. Under året genomförde OEM två förvärv som sammanlagt kommer att tillföra koncernen 90 MSEK i årsomsättning.

Orvaus AB är den största enskilda ägaren av OEM International AB.

OEM International är noterat på Nasdaq Mid Cap OMX Stockholm.

Läs mer på www.oem.se

Centrum Fastigheter i Norrtälje AB är ett privatägt fastighetsbolag som äger och förvaltar attraktiva fastigheter i Norrtälje stadskärna samt i centrala Rimbo. Bolaget äger även en fastighet i Värtahamnen i Stockholm. Koncernens förvaltningsytor avseende lokaler och bostäder uppgår i dag till ca 85 000 kvm. I beståndet finns också ca 18 000 kvm outnyttjade byggrätter för framtida projekt.

Bolaget har en stark tro på att bygga långsiktiga relationer med såväl hyresgäster som underentreprenörer för att på så sätt skapa trygghet och stabilitet. Bolaget agerar och arbetar utifrån en övertygelse om att Norrtälje och dess närliggande områden kommer att växa och fortsätta vara ett attraktivt alternativ för såväl privatpersoner som företagare. Dessutom jobbar bolaget aktivt med att initiera och stödja olika projekt med syfte att skapa en attraktiv och levande miljö, där både bolaget och dess hyresgäster samt kommunen kan fortsätta att utvecklas.

Orvaus AB är storägare och engagerad i styrelsen sedan 2010.

Läs mer på www.centrumfastigheter.nu
Investerum Holding är 100% ägare till Investerum AB som bedriver kapitalförvaltning, försäkringsförmedling och finansiell rådgivning på den svenska marknaden. Investerum är marknadsledande inom Value Investing segmentet och fokuserar på långsiktig och ansvarsfull förvaltning med stabil avkastning över tid. Orvaus AB är delägare och har varit aktiv i i styrelsen sedan 2016.

Läs mer på www.investerum.se

Kontakta oss