Kort om Orvaus

Affärsmetodik & Nuvarande innehav


Orvaus AB är ett privatägt investeringsbolag med bolagsinnehav inom industri, fastigheter och finans.

Bolaget har en genomarbetade metodik som bygger på ett aktivt ägande och långsiktiga avkastningsmål.

OEM är en av nordens största teknikhandelskoncerner. Företaget agerar som en länk mellan sina kunder och ledande tillverkare av produkter och system för industriella applikationer. OEM erbjuder fler än 50,000 produkter från fler än 300 leverantörer inom elkomponenter, flödesteknik, motorer och transmissioner, kullager och tätningar, apparatkomponenter samt belysning. OEM har huvudkontor i Tranås och har verksamhet i 14 länder internationellt.

2019 blev ännu ett rekordår för OEM. Nettoomsättningen uppgick till 3 299 MSEK. Det innebar en ökning med 6 % jämfört med 2018. Rörelseresultatet uppgick till 385 MSEK. Det var en förstärkning med 12 % jämfört med 2018 som tidigare var det resultatmässigt bästa året för OEM. Utvecklingen 2019 innebär att OEM överträffade all de finansiella målen för året. Under året genomförde OEM två förvärv.

Orvaus AB är den största enskilda ägaren av OEM International AB.

OEM International är noterat på Nasdaq Mid Cap OMX Stockholm.

Läs mer på www.oem.se

Centrum Fastigheter i Norrtälje AB är ett privatägt fastighetsbolag som äger och förvaltar attraktiva fastigheter i Norrtälje stadskärna . Koncernens förvaltningsytor avseende lokaler och bostäder uppgår i dag till ca 83 000 kvm. I beståndet finns också ca 18 000 kvm outnyttjade byggrätter för framtida projekt.

Läs mer på www.centrumfastigheter.nu

Kontakta oss